Past Presidents

YEAR PRESIDENT
1987-88 Dr N S AMONKAR
1988-89 J D RAJE
1989-90 K B JETLY
1990-91 G G KAMATH
1991-92 R R DESHMUKH
1992-93 R D DAVE
1993-94 R K SARMA
R K SARMA D NARSAIAH
1995-96 C GIROTRA
1996-97 T N SUBRAMANIAN
1997-98 RAMESH C MEHTA
1998-99 BALLAL CHANDRACHUD
1999-2000 Dr PRAMOD PANDIT
2000-01 NARENDRA KALRA
2001-02 GOUTAM BHATTACHARYA
2002-03 Cdr (RETD) S K JANA
2003-04 JHANKAR Y GADKARI
2004-05 K RAMCHANDRAN
2005-06 V KANNAN
2006-07 Dr USHA DESAI
2007-08 RAGHUNATH RAJAN
2008-09 RAMESH WADHWANI
2009-10 SHOBANA SURESH
2010-11 RAJENDRA DATYE
2011-12 Dr SHANKAR CHAWLA
2012-13 SRIDHAR VISHWANATHAN
2013-14 CAPT. TUSHAR GANGOLY
2014-15 RAVISHEKAR KRISHNASWAMI
2015-16 AJIT PAPPU
2016-17 A V SURESH
2017-18 RAJITH MENON
2018-19 LILADHAR PARAB
2019-20 PADMA KAPOOR
2020-21 Prabodh Sharma
Spread the love